kanyon a gidip te üşütmeyen var mı?

1 09 2009

kanyonkalemi alıp çizgi çizen mimar oluyor. ama mimarlık böyle olmuyor. önce bakacaksın, projeyi nerede yapıyorum, nasıl yapıyorum, güneş nereden geliyor, rüzgar eserse ne olur… düşünmek lazım. aksi takdirde, içine pahalı marka mağazalarını koyup, hayvani sinemalar ekleyip, yanar dönerli ışıklar koymakla,  milyon dolarlık residansları satmakla olmuyor. yok oldururuz diyerek, sonradan cam ekleriz, kısmi kapatırız demekle de yama yapılmıyor. demediler mi, yapılırken yok kışın bile sıcak olucak, yok ısıtmalar, üflemeler koyucaz. istanbul boğazı nda dursan bu boğaz etkisini almazsın.

 

şimdi biri söylesin bana, var mı kanyon a gidipte üşütmeyen? var mı?

iliklerime kadar ağrıyorum.

selametlen kanyon

Add to FacebookAdd to DiggAdd to Del.icio.usAdd to StumbleuponAdd to RedditAdd to BlinklistAdd to TwitterAdd to TechnoratiAdd to Yahoo BuzzAdd to Newsvine